Publicerat 2015-01-26 11:05.

Att priserna på bostäder skulle falla under 2015 är enligt en majoritet av storstädernas fastighetsmäklare inte sannolikt. Det visar en undersökning genomförd av SBAB.

Stockholms, Malmös och Göteborgs fastighetsmäklare anser i genomsnitt att sannolikheten för ett boprisfall under det kommande året ligger på 19 procent. Storstädernas mäklare bedömer samtidigt att villamarknaden är aningen säkrare än den för bostadsrätter.

Knappt en av tio fastighetsmäklare säger sig tro att sannolikheten för ett fall av bopriserna är högre än 50 procent, medan en av tre eller en av fyra anser att priserna inte alls kommer falla.

Gällande bostadsrättspriserna i Stockholm tror mäklarna att sannolikheten för ett prisfall är 19 procent, i Göteborg 21 procent och i Malmö 18 procent. Sannolikheten för ett prisfall på villamarknaden i respektive stad anses vara 19, 11 och 17 procent.

- Att sannolikheten för prisfall i genomsnitt bedöms vara strax under 20 procent förvånar mig inte, även om jag personligen nog skulle sätta den något högre. Det som däremot förvånar mig är att nästan var tredje mäklare helt förkastar möjligheten att priserna skulle fall. Det tyder på att ganska många har lite orimliga prisförväntningar, säger SBAB:s chefsekonom Tor Borg i ett pressmeddelande.


SANNOLIKHET FÖR PRISFALL BOSTADSRÄTTER (andel av tillfrågade mäklare)

SANNOLIKHET FÖR PRISFALL STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ
0% 35% 20% 35%
1-25% 38% 57% 45%
26-50% 21% 14% 10%
51-75% 5% 4% 5%
76-100% 0 4% 6%


SANNOLIKHET FÖR PRISFALL VILLOR (andel av tillfrågade mäklare)

SANNOLIKHET FÖR PRISFALL

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ
0% 27% 31% 32%
1-25% 45% 60% 51%
26-50% 24% 9% 11%
51-75% 3% 0 0
76-100% 1% 0 5%