Publicerat 2015-03-24 12:00.

Landets elnätskunder kan stå inför en återbetalning om flera miljarder till svenska elbolag. Det skriver Fastighetsägarna och Energimarknadsinspektionen (Ei).

Högsta Förvaltningsdomstolen väljer att inte ge prövningstillstånd i ärendet gällande elnätsföretagens intäktsramar 2012-2015, efter en överklagan från Energimarknadsinspektionen i december förra året. Därmed fastställs tidigare domar från Kammarrätten. Det innebär att elnätskunderna kan behöva betala tillbaka närmare 46 miljarder kronor.

- Besluten ger faktiskt företagen möjlighet att ta ut 13 miljarder mer än de själva ansökt om. Det visar att prisregleringen är helt satt ur spel och att vi i praktiken har fri prissättning på en reglerad marknad, säger Fastighetsägarnas energiexpert Per Forsling i ett pressmeddelande.

- Vi är givetvis besvikna över att vi inte fått prövningstillstånd eftersom vi tycker att kammarrätten ger elnätsföretagen möjlighet att ta ut för höga elnätsavgifter, kommenterar Energimarknadsinspektionens VD Anne Vadasz Nilsson.

När elnätsföretagen ansökte om intäktsramar om totalt 183 miljarder kronor för perioden 2012-2015, valde Ei att begränsa ramarna till omkring 150 miljarder kronor. Efter Ei:s besked överklagades 96 av sammanlagt 180 beslut och ärendet togs upp i Förvaltningsrätten. Rätten beslutade att backa upp företagen, och skrev de nya ramarna till 196 miljarder kronor.

Ei överklagade därefter 93 av de 96 besluten till Kammarrätten. Även här slutade det med fördel elnätsföretagen. Ännu en överklagan - till Högsta Förvaltningsdomstolen - kom, men Ei fick alltså inte prövningstillstånd.

- Kunderna är helt beroende av en kraftig övervakning av elnätföretagen. Tyvärr har myndigheten inte lyckats skydda kunderna, menar Per Forsling.