Publicerat 2015-07-16 09:14.

Den rådande situationen på bostadsmarknaden i Sveriges storstadsregionerna bekymrar inte enbart personer utanför marknaden, utan även de befintliga ägarna. Det visar en undersökning genomförd av Mäklarhuset.

Källa: Wikimedia Commons Bild: Holger Ellgaard (CC BY-SA 3.0)

Ett av fem hushåll bland bostadsrätts- och småhusägare i Västra Götaland, Skåne och Stockholm uppger att bostadsmarknadens nuvarande utveckling påverkar dem negativt. En andel om 24,5 procent av bostadsrättsägarna och 26,8 procent av småhusägarna menar att de har små eller mycket små möjligheter att finna och förvärva en ny bostad i dag. Fler bostadsrättsägare (66,5 procent) anger priset som stort hinder för flytt än småhusägare (57,5 procent), medan fler småhusägare (36,8 procent) pekar ut reavinsten som större hinder än de som bor i bostadsrätt (32,0 procent).

- Bostadsmarknaden håller på att bli en bostadsrättsmarknad. I centrum av storstäderna är omsättningen på bostadsrätter fortfarande stor, men rörligheten bland villaägare har bromsat in markant. En sådan obalans gör att flyttkedjan stannar upp, vilket får konsekvenser för enskilda grupper som exempelvis barnfamiljer, berättar Erik Wikander, VD Mäklarhuset, i ett pressmeddelande.

Dagens bostadsägare anser inte sig själva vara de stora vinnarna sett till marknaden i dag och för fem år sedan. En andel om 17,5 procent av småhusägarna anser sig ha påverkats negativt av utvecklingen, motsvarande andel hos bostadsrättsägare uppgår till 21,5 procent. Samtidigt uppger närmare 50 procent att bostadsmarknaden förblir densamma även om fem års tid.

- En sund bostadsmarknad kräver ett ökat utbud och en ökad rörlighet. Just nu råder en för stor osäkerhet kring utvecklingen på marknaden. En oro som skulle dämpas av en tydlig idé för hur nya bostäder ska skapas och vilka ekonomiska regelverk som ska gälla.

Frågeställning Villa/radhusägare Bostadsrättsägare
Påverkats negativt av marknadens utveckling 17,5 % 21,5 %
Påverkats positivt av marknadens utveckling 36,1 % 41,5 %
Inte påverkats alls av marknadens utveckling
41,6 % 33,2 %
Har små möjligheter att köpa nytt boende 26,8 % 24,5 %
Priset påverkar möjligheten att flytta 57,5 % 66,5 %
Kontantinsatsen påverkar möjligheten att flytta 37,3 % 38,4 %
Reavinsten påverkar möjligheten att flytta 36,8 % 32,0 %
Bostadsmarknaden fungerar bra 43,2 % 41,8 %
Bostadsmarknaden fungerar dåligt 45,1 % 51,0 %
Bostadsmarknaden blir bättre i framtiden 21,6 % 20,4 %
Bostadsmarknaden blir sämre i framtiden 20,5 % 20,1 %
Bostadsmarknaden förblir oförändrad 45,2 % 47,9 %