Publicerat 2014-09-18 14:08.

Under Business Arena genomfördes en undersökning av Svensk Byggtjänst. Över hälften av de tillfrågade tror på ett ökat bostadsbyggande med den nya regeringen.

Källa: Bild: Madelene Kristensson

Av de tillfrågade tror 58 procent på att det blir fler byggda bostäder med Stefan Löfven som statsminister. Samtidigt tror en majoritet att byggreglerna inte kommer att förenklas, men däremot att det ekonomiska stödet för bostadsbyggande kommer att öka.

- Under årets Business Arena passade vi på att fråga om förväntningarna på den nya regeringen. Att 58 procent av de 153 tillfrågade tror på bättre fart i bostadsbyggandet med den nya regeringen, visar på en tilltro till att frågan är viktig hos alla partier som kan stödja en ny regering, Säger Svensk Byggtjänst VD Erik Hellqvist i ett pressmeddelande.

Fler kvinnor än män tror att regeringsbytet leder till ett ökat byggande av bostäder, likaså fler chefer än tjänstemän och fler inom den privata sektorn än inom den offentliga.

Det blev också klart att 61 procent av de tillfrågade inte tror på enklare regler för byggprocessen.

- Socialdemokraterna har inte pekat ut regelförändringar som den centrala frågan för ett ökat bostadsbyggande. Här tror majoriteten av de tillfrågade uppenbarligen att socialdemokraterna kommer att få gehör för denna linje i regeringsbildning och riksdag, säger Erik Hellqvist.

Källa: Bild: Svensk Byggtjänst (CC BY-SA 3.0)
Erik Hellqvist, VD Svensk Byggtjänst

Tidigare har de röd-gröna gett löfte om statligt stöd till samhällsbyggnadssektorn. Hela 85 procent av de tillfrågade tror att regeringen kommer att hålla det löftet, varav 62 procent tror att stödet ges som produktionsstöd eller investeringsbidrag.

- Här är det mycket tydligt att de tillfrågade tror att de röd-gröna partierna kommer att kunna driva igenom sin politik med främst riktade bidrag till mindre hyresrätter. I kommentarerna går dock åsikterna isär om det är bra eller inte med bidrag - om de verkligen kommer att stimulera till mer byggande. Men huvudlinjen är att det behövs kraftsamlingar för fler hyresrätter som fler har råd att bo i, fortsätter Hellqvist.