Publicerat 2015-08-20 10:20.

Under det första halvåret 2015 ökade nybyggandet av lägenheter markant. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

Under årets första sex månader påbörjades omkring 23 600 lägenheter. Det är en uppgång med 33 procent, eller närmare 6 000 lägenheter, jämfört med motsvarande period i fjol.

Nybyggandet av lägenheter i småhus ökade med 24 procent och totalt påbörjades 4 700 lägenheter under halvåret. Lägenheter i flerbostadshus ökade samtidigt med 36 procent och uppgick till 18 900 stycken. Femtio procent av lägenheterna i nybyggda flerbostadshus var hyresrätter.
ANTAL PÅBÖRJADE LÄGENHETER 2014/2015*

LänJan-Jun 2014Jan-Jun 2015
Stockholm6 5995 047
Uppsala1 5261 818
Södermanland274327
Östergötland8831 449
Jönköping430152
Kronoberg246256
Kalmar185287
Gotland9428
Blekinge5240
Skåne1 9821 916
Halland293613
Västra Götaland2 6822 280
Värmland178483
Örebro367928
Västmanland341947
Dalarna103156
Gävleborg17988
Västernorrland4495
Jämtland13639
Västerbotten655650
Norrbotten439153
HELA RIKET17 68817 752

*Siffrorna för 2015 i tabellen är ej uppräknade, vilket underlättar jämförelsen mellan åren. Siffrorna ska vara uppräknade med den genomsnittliga eftersläpningen om 33 procent.