Publicerat 2015-03-09 14:50.

Det blir allt vanligare med rörligt elprisavtal. Det rapporterar Energimyndigheten.

Källa: Bild: Energimyndigheten

Under fjolåret ökade andelen med rörligt elprisavtal med 3,7 procent till 41,4 procent. Samtidigt valde 15,2 procent anvisat avtal (tillsvidarepris). Av Energimyndighetens siffror framkommer även att elpriserna är fortsatt låga.

- Elkunderna väljer rörligt elprisavtal eftersom de förmodligen förväntar sig att de låga elpriserna som nu noterats kommer att bestå ett tag framöver, säger Johan Harrysson vid Energmyndigheten i ett pressmeddelande.

Allt färre valde att byta leverantör av el under förra året. Totalt genomförde 478 663 hushåll byten, vilket är tre procent färre än föregående år. Sett enbart till det fjärde kvartalet i fjol minskade antalet elleverantörsbyten med elva procent, till 134 875 kunder.


ANTAL BYTEN AV ELLEVERANTÖR 2013-2014

KV4 2013 KV 2014 Förändring 2013 2014 Förändring
Hushållskunder 151 779 134 875 -11% 491 431 478 663 -3%
Andra kunder 18 092 14 302 -21% 69 547 73 064 +5%
TOTALT 169 871 149 177 -12% 560 978 551 727 -2%

För hushållskunder var ett rörligt elpris förmånligast under förra årets fjärde kvartal. Priserna förblev relativt oförändrade under kvartalet och har sjunkit sedan motsvarande kvartal 2013 i en jämförelse med övriga priser.


ELPRIS LÄGENHETSKUND

Rörligt pris Avtal 1 år Avtal 2 år Avtal 3 år Anvisat avtal
Oktober 52,1 öre/kWh 53,1 öre/kWh 53,5 öre/kWh
52,9 öre/kWh
73,6 öre/kWh
November 47,8 öre/kWh 52,5 öre/kWh
53,1 öre/kWh
55,1 öre/kWh
72,9 öre/kWh
December 47,7 öre/kWh 53,1 öre/kWh
53,6 öre/kWh
53,4 öre/kWh
73,5 öre/kWh