Publicerat 2020-11-12 11:21.

Säkerheten framför allt!

Det är mycket att tänka på när man står i begrepp att flytta till ny bostad, men det finns några saker som är lite viktigare än andra att komma ihåg. Säkerheten i allmänhet, och brandsäkerheten i synnerhet.

En brand växer ofta fort och kan bli direkt livshotande på väldigt kort tid. En brandvarnare är en billig och effektiv livförsäkring som bör finnas i varje hem, oavsett hur stort eller litet det är. På handlasmart.se kan du hitta de bästa brandvarnarna för att säkra hemmet!

Placering av brandvarnare

En brandvarnare bör placeras i närheten av det rum som man sover. Brandvarnaren täcker in ungefär 60 kvadratmeter, men tänk på att stängda dörrar begränsar räckvidden. Om du bor på större yta än 60 kvadratmeter, bör du skaffa en till.

Brandvarnaren reagerar på rök, och eftersom rök stiger ska varnaren placeras i taket. Sätt den minst 50 centimeter från väggen, gärna mitt i rummet.

Testa brandvarnaren

Testa brandvarnaren med jämna mellanrum, det gör det genom att hålla in testknappen några sekunder tills det börjar tjuta. När du sedan släpper knappen ska det sluta låta. Undvika att testa med riktig brandrök genom att exempelvis hålla ett värmeljus under, detta kan orsaka att brandvarnaren blir sotig och därmed på sikt fungerar sämre.

Dammsug gärna, eller torka noga av, brandvarnaren med jämna mellanrum för att göra rent den från damm och andra partiklar.

Brandvarnare bör testas var tredje månad, och bytas ut helt efter åtta till tio år. Har du varit borta en längre period från hemmet, är det bra att kontrollera brandvarnaren när du kommer hem. När batteriet i brandvarnaren börjar bli dåligt, piper den till med jämna mellanrum. Detta gör den för att ge dig lite tid att hinna byta ut batterierna. Har du otur, kommer varningssignalerna när du är bortrest. Det är därför viktigt att testa brandvarnaren när du kommit hem igen.

Glöm inte att vid brand ska du ALLTID ringa 112!