Publicerat 2015-01-16 11:02.

Riksgenomsnittet av priset för samtliga typer av permanentbostäder ökade under fjolåret. Det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Under förra året hade bostadsrätter samt villor en prisutveckling om +9 procent, samtidigt som priserna på fritidshus steg med fem procent. Den positiva prisutvecklingen ebbade ut under slutet av året och gav en prisökning om fyra procent för bostadsrätter mellan perioden september till december samt en nedgång under december månad med en procent. Samtidigt ökade priserna med en procent årets sista kvartal, medan de förblev oförändrade i december.

- När vi nu avslutar 2014 ser vi att villor och bostadsrätter totalt sett har stigit lika mycket, med +9 procent. Det är en stor skillnad mot utvecklingen 2012 och 2013 då bostadsrätterna ökat mer än dubbelt så mycket som villorna sett till riksnivå. Det är också anmärkningsvärt att permanentbostäder fortsätter öka med sådana tal samtidigt som konsumentprisindex är oförändrat under året. Bostadsrätternas ökning på +9 procent överträffas bara av 2013 då dessa gick upp +11 procent, säger Svensk Mäklarstatistiks analyschef Per-Arne Sandegren i ett pressmeddelande.

PRISSTATISTIK RIKET

1 månad 3 månader 12 månader Medelpris
Bostadsrätter -1% +4% +9% 29 384 kr/kvm
Villor 0 +1% +9% 2 333 000 kr
Fritidshus - - +5% 1 461 000 kr

Prisutvecklingen är, likt vid tidigare rapporter, fortsatt starkare i både Stockholm och Göteborg än i Malmö. Skillnaden är framförallt märkbar inom villapriserna, där det för Stor-Stockholm noterades en ökning om tolv procent och för Stor-Göteborg med åtta procent. Det kan jämföras med låga två procents ökning av villapriserna i Stor-Malmö.

Under fjolåret är det även märkbart att bostadsaffärerna gick snabbare och snabbare. I snitt låg en villa och bostadsrätt ute till försäljning 20 procent kortare tid än under 2012.

- Det har gjort att utbudet på marknaden vid varje givet tillfälle har uppfattats som lågt. Detta trots att det totala antalet publicerade bostadsrätter på Hemnet under andra halvåret 2014 var större än samma period förra året, säger Hemnets pressansvarig Staffan Tell i pressmeddelandet.