Publicerat 2015-04-22 10:55.

Det blir allt vanligare med skadedjur i svenska hem. De senaste åren har antalet fall uppemot femdubblats. Det framkommer av en analys från Trygg-Hansa och Nomor.

Källa: Wikimedia Commons Bild: Amos Oliver Doyle (CC BY-SA 4.0)

De senaste fyra åren har antalet vägglöss femdubblats, samtidigt som kackerlackor i stort sett tredubblats. Stockholm, Gävle och Borlänge är de städer i Sverige som är svårast drabbade av skadedjur. Här har andelen saneringar av vägglöss ökat med uppemot flera hundra procent endast under fjolåret.

Den boendeform som är mest drabbad är studentboenden. Det är även studenter, eller ungdomar i åldrarna 18 till 25 år som har minst kunskap om hur skadedjursproblem ska åtgärdas. Hela 30 procent av ungdomarna menar att en grovstädning tas till i första hand vid upptäckt av skadedjur. Något som kan resultera i problematisk sanering i ett senare skede, menar Trygg-Hansa och Nomor.

- Det endas om hjälper mot ett skadedjursangrepp är saneringar. Skadedjur som vägglöss och kackerlackor förökar sig lätt och kan snabbt sprida sig mellan lägenheter. Kackerlackan kan även sprida virus som ger upphov till sjukdomar som salmonella eller gulsot. Därför är det oerhört viktigt att begränsa problemet genom att sanera så fort som möjligt, säger Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert hos Trygg-Hansa, i ett pressmeddelande.

Många unga, hela 50 procent, tror även att uppkomsten av skadedjur är en följd av dålig hygien.

- Det vanligaste är att man får med sig skadedjur hem från en resa eller när man köper begagnade möbler eller kläder, säger Franzén.

Under 2015 förväntas antalet fall växa med 2 000 stycken. Totalt beräknas 15 000 saneringar genomföras under året.