Publicerat 2015-09-09 10:22.

Samtidigt som andelen bostadsrätter ökar markant fortsätter hyresrätten att tappa. Det visar en undersökning genomförd av Fastighetsägarna.

Källa: Bild: David Castor

Under de senaste femton åren har utbudet av bostadsrätter ökat med hela 52 procent. Det kan jämföras med den betydligt lägre ökningen av hyresrätter på 8 procent.

- Hyresrätten är viktig för alla som inte vill eller kan äga sitt boende, men den är också viktig för samhällsekonomin. Med fler hyresrätter ökar rörligheten så att människor lättare kan ta ett jobb eller söka utbildning i en annan stad, kommenterar Rudolf Antoni, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR, i ett pressmeddelande.

Den största minskningen av antalet hyresrätter noteras i Solna, Upplands-Väsby, Sundbyberg, Lidingö och Nacka, vilket är en följd av en omfattande ombildning till bostadsrätter. Allra längst ned på listan hittas dock Stockholm, med en nedgång av strax över 57 000 hyresrätter sedan 1990. I genomsnitt har antalet bostadsrätter ökat med 360 000 lägenheter i landet sedan 25 år tillbaka. Hyresrätterna har i samma veva ökat med så få som 130 000.

- Hyresmarknaden är hårt reglerad medan bostadsrättsmarknaden är fri. Det kombinerat med gynnsamma skatteregler, som ränteavdraget för det ägda boendet, har skapat den dysfunktionella bostadsmarknad vi har i dag med en enorm brist på hyresrätter som följd, säger Antoni.