Publicerat 2014-11-11 13:05.

En majoritet av de svenska bolånetagarna anser att amorteringskraven bör skärpas. Det visar en ny undersökning utförd av SBAB.

Källa: Wikimedia Commons Bild: Bánó Mária Kastélyszálló (CC BY-SA 3.0)

Så stor andel som 62 procent av landets bolånetagare anser att kraven om amortering bör höjas. Endast 22 procent är emot förslaget om skärpta krav och 15 procent är osäkra. "Ja-sägarna" är överlägset störst i alla åldersgrupper, men främst representerade bland den äldre generationen. Hela 71 procent av bolånetagare i åldrarna 56 till 80 år önskar att kraven höjs, samtidigt som 49 procent av de i åldrarna 20 till 39 år anser det samma. Bland de i åldrarna 40 till 55 år vill 60 procent ha skärpta amorteringskrav.

Att en större andel unga motsätter sig höjda amorteringskrav kan vara ett resultat av att allt fler då ser sina framtida bostadsplaner gå upp i rök. De äldre däremot påverkas inte alls i samma grad av skärpta krav, varav fler stödjer en höjning. 28 procent av de yngre menar att höjda amorteringskrav påverkar deras framtida bostadsplaner, medan 83 procent av de äldre menar att det inte gör så. Totalt sett anser 18 procent av landets bolånetagare att höjda krav påverkar bostadsplanerna.

- Ökade amorteringskrav välkomnas av en tydlig majoritet av landets bolånetagare, uppenbarligen anser de flesta att det behövs ytterligare åtgärder. Stödet är dock allra störst hos de som påverkas minst vilket innebär att den privatekonomiska situationen sannolikt påverkar åsikten i frågan, säger SBABs Chefsekonom Tor Borg i ett pressmeddelande.

I dag, den 11 november, klockan 14:00 presenterar Finansinspektionen det nya regelverket gällande amorteringar på bolån.


Tycker du det är bra att amorteringskraven höjs?

JAVET EJNEJ
20-39 år49%25%27%
40-55 år60%15%25%
56-80 år71%11%18%
TOTALT62%15%22%


Påverkas dina framtida bostadsplaner negativt av höjda amorteringskrav?

JAVET EJNEJ
20-39 år28%19%54%
40-55 år24%14%62%
56-80 år9%8%83%
TOTALT18%12%70%

Källa: SBAB