Publicerat 2017-08-04 13:41.

Hur mycket anser landets hyresgäster att det är okej att ta ut extra vid andrahandsuthyrning, frågade sig Hem & Hyra. Mellan 10-15 procent menar majoriteten vara skäligt.

Enligt lag ska personer som väljer att hyra ut sin bostad ta ut en "skälig hyra". Beroende på om personen i fråga har ett förstahandskontrakt eller äger sin bostad, har meningen olika betydelse. En som hyr sin bostad har enbart rätt att ta ut samma månadskostnad som redan betalas och därtill ett påslag om 10-15 procent för eventuell möblering. Den som innehar en bostadsrätt har däremot större utrymme att ta ut en högre andrahandshyra, vilken grundas på bostadens värde samt driftkostnader. 

Hem & Hyras undersökning visar att en majoritet av Sveriges hyresgäster anser ett påslag om mellan 10-15 procent vid andrahandsuthyrning är rättfärdigt. Av omkring 1 000 tillfrågade personer svarar 65 procent att de tycker nämnt intervall ska tillämpas. Samtidigt uppger 8 procent att påslaget borde vara högre och 16 procent att det borde vara lägre.

- Det här ger en fingervisning om att de flesta faktiskt tycker att dagens regler och riktlinjer är rimliga, säger Johan Mirtorp, förbundsjurist Hyresgästföreningen, till Hem & Hyra.

Undersökningens resultat reflekterar dock inte dagens verklighet. Enligt siffror från Blocket får du i dagsläget betala i genomsnitt 8 000 kronor per månad för en andrahandsetta i Stockholm. Det är runt 1 000 kronor över vad ett förstahandskontrakt för en trerummare kostar i huvudstaden. Ett mönster som går igen i samtliga av Sveriges större städer.

Borde man få ta ut mer eller mindre än 10-15 procent extra?

MindreMerDet är lagomIngen uppfattning
16 %8 %65 %12 %