Publicerat 2015-02-12 15:26.

Den historiskt låga reporäntan som idag sattes av Riksbanken behöver resultera i att bankerna sänker sina bolåneräntor. Det skriver Villaägarnas Riksförbund.

Under morgonen meddelade Riksbanken att reporäntan sänks till historiskt låga -0,10 procent. Vilket enligt Villaägarnas chefsekonom Daniel Liljeberg ofrånkomligt bör leda till lägre bolåneräntor.

- Bankernas jakt på avkastning kommer att bli desperat. Då är bolån med panter i svenska bostäder mycket attraktiva. Ett prisfall på bolåneräntorna måste bli följden, säger han.

I och med sänkningen av reporäntan kommer bankerna få svårigheter att placera överskottskapital, då det inte kommer resultera i avkastning genom att placera det hos Riksbanken - utan istället kosta pengar.

- Att låna ut ett par till tre miljoner kronor till hushåll med ett småhus som säkerhet och få nästan två procent ränta är en extremt god affär för banken, menar Liljeberg.

Som följd av den sänkta reporäntan de senaste året har bankernas kostnader för upplåning sjunkit avsevärt. Ett år tillbaka låg interbankräntan på 0,94 procent, i går uppgick den till 0,07 procent och riskerar att bli negativ i och med dagens besked. Bostadsobligationsräntorna om två och fem år har de senaste året sjunkit från 1,53 till 0,25 procent samt från 2,38 till 0,69 procent.

- Mot bakgrund av de upplåningskostnader som bankerna kommer att få framöver blir listräntor på 2,15 procent och förhandlade räntor kring 1,70 procent helt barockt. De måste ner ordentligt nu.