Lägenhet.se

Nyheter November, 2015

Stor ökning av kommuntaxor senaste 20 åren

På onsdagen publicerades årets Nils Holgerssonrapport, som visar att kommunernas taxor ökat markant de senaste två decennierna.

Allt fler lägenheter ser dagens ljus

​Under de tre första kvartalen 2015 har antalet påbörjade lägenheter ökat.

Dämpad takt på bostadsmarknaden

​Det har lugnat ned sig något på bostadsmarknaden.

Få oroliga över sin boendesituation

​Få är oroliga över sin egen boendesituation. Många är dock oroliga över andras situation.

Få tror på införande av amorteringskrav

Så få som tre av tio svenska bostadsägare tror att ett amorteringskrav kommer att införas.