Lägenhet.se

Nyheter Februari, 2015

Flyttanmälan enbart till Skatteverket

Från och med nästa år är det endast möjligt att flyttändra via Skatteverket.

Minskning av antalet vräkningar

Under 2014 minskade både antalet ansökningar om och verkställda vräkningar.